Gå til innholdet
Vi mener

Valgløftet som mangler

Når valgkampen sparkes i gang neste uke kommer vi trolig ikke til å høre mye om tiltak som kan sikre riktig legemiddelbruk. Dette til tross for at dødstallene er høye, skadeomfanget er stort og behandlingsresultatene ofte uteblir.


Per T. Lund
8. august 2017

Høyre har nettopp gitt oss sine ti helseløfter. Helsepolitikken er alltid en viktig valgkampsak for de største partiene – ikke så rart når vi velgere rangerer helse som et av de tre viktigste politikkområdene år etter år. 

Neste uke samles store deler av det politiske Norge til avspark i Arendal. Der får vi høre partiledere som forsøker å tydeliggjøre skillelinjene i norsk politikk, og vi får høre helsepolitikere som skal forklare hvorfor deres løsninger er de beste. Min spådom er at en god del av helsedebatten blir en debatt som nettopp handler mest om virkemidler og metoder, og i liten grad om målene – derom er det ganske stor enighet. Mye kommer til å handle om sykehus, kreftbehandling, frihet til å velge behandlingssted og dets like. Debatten vil også handle mye om det aller viktigste virkemiddelet vi har - pengesekken. Hvor skal pengene tas fra? Hvem skal få mindre og hvem skal få mer, og hvem sitter igjen med gevinsten? Og til slutt så får vi høre analysene etter debattene. 

Det vi kommer til å høre mindre om er primærhelsetjenesten, der hvor vi alle egentlig befinner oss, og hvordan vi kan sikre riktig legemiddelbruk. 

I min blogg på Dagens Medisin har jeg formulert det 11. valgløftet for helsepolitikken, som tar for seg nettopp hvordan vi skal sikre trygg og riktig legemiddelbehandling.

Jeg håper det finnes politikere som vil løfte dette opp på prioriteringslisten sin.


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse