Gå til innholdet
Nyttårsforsetter

Dette skal vi gjøre i 2017

Apotek.no har snakket med Sykehusapotekene Skien, Boots apotek Sortland og Vitusapotek Gjøvik om 2017.

Ombygging og omprofilering, farmasøytutlevering, flere helsetjenester og styrke samarbeidet med andre aktører i helsevesenet er bare noen av målene for året som kommer.

Selfie fra Sykehusapoteket Skien.

Selfie fra Sykehusapoteket Skien.

Vis Skjul bildetekst


Sykehusapotekene Skien

Hvilke mål har du på vegne av apoteket i 2017?
Her i Skien blir det fokus på tilpasning av produksjon etter sykehusets og pasientenes behov. Vi skal blant annet øke utvalget vårt på endosepakkede legemidler og sterilproduksjon til sykehuset.

Vi er også i gang med ombygging og omprofilering av publikumsavdelingen vår. Vi gleder oss til mer tidsriktige lokaler som både skal ivareta behovet til sykehusets pasienter, og samtidig være attraktive for kunder i bydelen.

Hvilke forventninger har du til hva som bør skje med apotekbransjen i 2017?
Inhalasjonsveiledning bør bli et naturlig tilbud til kundene, i alle apotek. Tilbakemeldinger fra våre pasienter har vært ubetinget positive og vi ser at dette er det behov for. Så forventer jeg enda mer fokus på oppdaterte legemiddellister, samstemming, legemiddelgjennomganger og utvikling av IT-løsninger som gjør hverdagen for apotek, helsevesen og pasient hensiktsmessig og effektivt.

Hvor mange inhalasjonsveilendinger skal dere gjennomføre i 2017?
Vi hadde ca 100 i 2016 og har ikke tallfestet målet ennå for 2017, men vil fortsatt ha fokus på at dette skal tilbys våre astma- og kolspasienter.

Sylvi Cathrine Debes, sykehusapoteker 
 


 

Selfie fra Boots apotek Sortland.

Vis Skjul bildetekst

Boots apotek Sortland

Hvilke mål har du på vegne av apoteket ditt for 2017?
På vegne av apoteket vil jeg at vi i 2017 skal fortsette med og utføre mer av helsetjenestene vi leverer, som for eksempel legemiddelgjennomgang, der både vi, pasienter og annet helsepersonell ser gevinsten av tjenestene. Samt ønsker vi å styrke samarbeidet med andre aktører i helsevesenet.

Hvilke forventninger har du til hva som bør skje med apotekbransjen i 2017?
Jeg har jo nå store forventninger til farmasøytutlevering og håper det kan komme i gang i løpet av 2017, utålmodig som jeg er i forhold til at apotekbransjen skal vise hva vi kan. 

Hvor mange inhalasjonsveilendinger skal dere gjennomføre i 2017? 
Vi i apoteket har et mål på 200 inhalasjonsveiledninger i 2017. I 2016 hadde vi 163 inhalasjonveiledninger, inkludert del 1 av studien Evaluering av inhalasjonsveiledning.

Ann Lisbeth Torbergsen, apoteker
 


 

Vitusapotek Gjøvik (Foto privat).

Vis Skjul bildetekst

Vitusapotek Gjøvik

Hvilke mål har du på vegne av apoteket ditt for 2017?
Vi skal være der for kunden når de trenger oss, og gi god veiledning og være et apotek som skiller ut seg blant andre. Jeg håper at våre kunder kommer tilbake til oss og velger oss fordi de opplever å få god hjelp og veiledning her.

Hvilke forventninger har du til hva som bør skje med apotekbransjen i 2017?
Apotekbransjen har gjort fremskritt i året som har gått og jeg ønsker at det ikke stopper her. Det er fortsatt flere tjenester vi på apotek kan tilby og farmasøytene har kompetansen.

Inhalasjonsveiledning er en bra start. Neste steg kan være flere offentlige tjenester som for eksempel legemiddelsamtaler til en viss gruppe pasienter og man er også inne på det med farmasøytutlevering.

Fremtidens apotek skal være tilgjengelig for alle, gi god veiledning og enda flere råd i riktig legemiddelbruk til sine kunder og hjelpe dem til å holde seg friske. Jeg håper og tror at vi som jobber i på apotek skal stole mer på kunnskapen vår. Vi kan bruke den til gavn for befolkningen, mer enn i dag.

Hvor mange inhalasjonsveilendinger skal dere gjennomføre i 2017?
Vi hadde rundt 180 inhalasjonsveiledninger i 2016. Målet neste år er å fortsette med å gi gode råd og veiledning til alle som bruker astma- og kolsmedisiner og dermed til at de får bedre effekt av behandlingen. 

Mehrin Hayat, apoteker 

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse