Gå til innholdet
Legemiddelstatistikk 2016

Brukte legemidler for 4 760 kroner hver i fjor

Vi brukte i gjennomsnitt legemidler for 4 760 kroner hver i 2016. Det er en økning på nesten 8 prosent fra året før. Antallet døgndoser medisin økte med to prosent til 552 pr. innbygger.

Ved utgangen av 2016 var det 868 apotek i Norge. Apotekene hadde en total omsetning på 32,9 milliarder kroner i fjor, en økning på 7,9 prosent fra 2015. Legemidlene sto for 25,3 milliarder av omsetningen.

– Forbruket av legemidler har hatt en stabilt lav vekst over flere år. Omsetningen har økt mer enn forbruket. Det er særlig to forklaringer på dette. For det første blir det tatt i bruk flere nye, kostbare legemidler. Dette betyr bedre behandling for pasientene, men også økte legemiddelutgifter. For det andre ser man fortsatt effekter av den svake norske kronen. Når norske legemiddelpriser baseres på prisene ute i Europa, slår den svake kronen rett inn i prisene her i landet, forklarer Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen. Han minner om at det meste av omsetningsøkningen i apotek er betaling til legemiddelprodusentene og til staten i form av merverdiavgift.

Hvem betaler?

Av den samlede legemiddelomsetningen på 25,3 milliarder kroner, dekket det offentlige 18,2 milliarder, eller 72 prosent av utgiftene. Det offentlige dekket 10,5 milliarder kroner gjennom blåresept-ordningen, 3,3 milliarder gjennom H-reseptordningen og 4,4 milliarder som innkjøp til sykehus og institusjoner mv.

Pasientene betalte selv 3,3 milliarder kroner for hvitresept-legemidler, 1,2 milliarder kroner i egenandeler på blåresepter, og 2,1 milliarder kroner for reseptfrie legemidler i apotek.

Forbruk og omsetning

Det ble brukt mest legemidler til behandling av hjerte og kretsløp, fulgt av behandling av fordøyelsesorganer. Deretter fulgte behandling av nervesystemet. Mest penger ble det brukt på behandling av immunsykdommer og kreft mv., fulgt av midler til behandling av nervesystemet.

Opp mot 20 prosent av legemiddelomsetningen i 2016 kommer fra nye legemidler som er introdusert i løpet av de siste seks årene. Det betyr at det har vært en betydelig innovasjon i legemiddelindustrien de siste årene, som også fører til økt omsetning. I den samme perioden har mange legemidler fått betydelig lavere pris på grunn av patentutløp og generisk konkurranse.

At vi i gjennomsnitt bruker 552 døgndoser medisin hver, tilsvarer at hver nordmann tar 1,5 medisindoser hver eneste dag, hele året. Forbruket av legemidler pr. innbygger har økt med ca. fem prosent i løpet av de siste ti årene.

Legemidler ved hjerte- og karlidelser mest brukt

Seks av de ti mest bruke legemidlene brukes til behandling av hjerte- og karlidelser. I følge tall fra Reseptregisteret var det 530 000 personer som hentet ut kolesterolsenkende legemidler fra apotek i 2015.

De 10 mest bruke legemidlene målt i Definerte døgndoser (DDD) - 2016

Virkestoff (eksempel på legemiddel)

Behandling av

2016 mill. DDD

2016 mill. kr

Atorvastatin (Lipitor)

Høyt kolesterol

143

121

Acetylsalisylsyre (Albyl-E)

Hjerte-/ karlidelser

121

104

Simvastatin (Zocor)

Høyt kolesterol

74

75

Natriumfluorid (Flux)

Karies

63

50

Cetirizin (Zyrtec)

Allergi

62

118

Amlodipin (Norvasc)

Høyt blodtrykk

61

49

Paracetamol (Paracet)

Smerte

57

313

Ramipril (Triatec)

Høyt blodtrykk

55

34

Kandesartan (Atacand)

Høyt blodtrykk

54

64

Zopiklon (Imovane)

Søvnvansker

52

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revmatismelegemidler har høyes omsetning

På toppen av listen over de mest omsatte legemidlene i 2016 finner vi de tre TNF-hemmerne adalimumab, etanercept og infliximab, som alle brukes til behandling av revmatisme mv. Disse tre legemidlene omsatte til sammen for 1,2 milliarder kroner i 2016. På listen over de ti mest omsatte legemidlene, er det seks legemidler som har en høy enhetspris og brukes av et lite antall pasienter. De ti mest omsatte legemidlene sto for 12 prosent av alt legemiddelsalg.

De 10 mest omsatte legemidlene målt i kroner - 2016

Virkestoff (eksempel på legemiddel)

Behandling

mill. kr

mill. DDD

Adalimumab (Humira)

Revmatisme m.fl

487,8

1,3

Etanercept (Enbrel)

Revmatisme m.fl

382,5

1,4

Infliximab (Remicade)

Revmatisme m.fl

319,4

4,1

Paracetamol (Paracet)

Smerter

312,7

56,7

Koagulasjonsfaktor VIII (Advate)

Blødersykdom

264,3

0,1

Rituximab (MabThera)

Kreft, revmatisme m.fl.

261,3

0,0

Apiksaban (Eliquis)

Blodfortynnende

249,9

8,4

Fingolimod (Gilenya)

Multippel sklerose

222,5

0,4

Rivaroksaban (Xarelto)

Blodfortynnende

221,2

8,2

Salmeterol og flutikason (Seretide)

Astma/ kols

208,2

18,2

 

6. mars 2017Apotek- og legemiddelstatistikk for 2016

Her finner du alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet i 2016.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring