Gå til innholdet
PORTRETT: Ros-Marie Grusén

Visste at hun ville trives med nordmenn

Ros-Marie Grusén, NMD.

Vis Skjul bildetekst

Ros-Marie Grusén er ikke så opptatt av forskjeller mellom kjønn. Hun mener det er større forskjeller på individene enn kategoriene mennesker plasseres i. Hennes sterkeste side er å sette sammen gode team. 

Ros-Marie Grusén er ikke opptatt av merkelapper og ønsker ikke å kategorisere mennesker. Inkludert seg selv.

– Men gjennom å forsøke å være et godt forbilde håper jeg at jeg kan inspirere flere til å ta steget videre i egen karriere. Uansett om det innebærer å flytte til et annet land, ta større ansvar eller hoppe inn i et nytt ansvarsområde, sier hun.

For to år gjorde Ros-Marie Grusén et slikt steg i egen karriere. Hun byttet både jobb og land.

– Mulighetene til utvikling i Celesio er store, på alle nivåer. Så etter fire år i Sverige flyttet jeg til den større virksomheten i Norge. Det var et naturlig steg. Jeg har arbeidet en del med nordmenn, og visste at jeg trivdes med det, sier Grusén.

– Ikke at jeg synes det er stor forskjell på nordmenn og svensker. Igjen. Forskjellene er større mellom individer enn mellom nasjonaliteter.

Apoteksektoren er en arbeidsplass med mange kvinner, også i lederposisjoner. I Vitusapotekene er det 60 prosent kvinnelige apoteksjefer og i ledergruppa i NMD det nesten 70 prosent kvinner.

– Men bildet ser annerledes ut i de ulike foretakene og mange steder er kvinner i minoritet, spesielt i senior lederstillinger. Det er vanskelig å svare på hvorfor det er få kvinner i slike stillinger, men generelt så tror jeg at vi kan være enige om at situasjonen har sprunget ut av en strukturell feil, som nå er på vei til å endres. Selv om det tar lang tid.

Hva er din ledelsesfilosofi?
– Jeg fokuserer på utvikling. Utvikling av menneskene, organisasjonen, virksomhetene og kunderelasjonene.

Hun tror ikke at de utfordringene hun møter på er fordi hun er svensk i Norge.

– Lederes største utfordring uansett land er å bygge gode forutsetninger for organisasjonen og passe på at de ansatte utvikler seg selv og virksomheten i riktig retning. For kunderettede virksomheter som NMD må alle jobbe sammen mot å skape merverdi for kundene, avslutter hun.Korte fakta

Navn: Ros-Marie Grusén
Alder: 46 år
Bor: I Oslo og Skåne, Sverige.
Nåværende jobb: Administrerende direktør i Norsk Medisinaldepot AS
Tidligere: LloydsApotek i Sverige, som også eies av Celesio, Plantasjen og Ikea.Aktuelt: 8. mars

Apoteksektoren er en arbeidsplass med mange kvinner, også i lederposisjoner. 

Møt Ros-Marie Grusén, adm. direktør i NMD

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse