Gå til innholdet

Apotekforeningen

PORTRETT: Audun Hågå

– Vi skal ha pasient og forskriver helt foran i pannebrasken

Ny strategi, ny organisering og nye lokaler. Direktør Audun Hågå forsikrer oss om at riktig legemiddelbruk fortsatt er viktig for Legemiddelverket.

– Vi skal være en åpen og tydelig fagetat. Noen har ment at vi kan oppleves som lukket og litt feige, og sånn kan vi selvfølgelig ikke ha det, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket. Apotek.no har tatt en prat med Hågå etter et år med store endringer i organisasjonen.

Samler arbeidet i fire store
Den nye strategien er delt inn i fire hovedområder, Rask tilgang, Riktig bruk, Sikker forsyning og Virksomhetsstøtte. Legemiddelverket ønsker med dette å bli enda mer relevant for pasient, helsepersonell og samfunn.

– Vi har vært flinke til å følge opp industrien og dere i apotek, nå ønsker vi å bli bedre på pasient og samfunn. Vi skal samordne prosessene våre og rive ned de berømmelige siloene, klare å utnytte all vår kompetanse best mulig og produsere mer effektivt. Vi skal ha pasient og forskriver helt foran i pannebrasken, sier Hågå. 

Riktig legemiddelbruk ligger langt fremme i pannen på apotekene. Vil apotekene merke noe til det nye Legemiddelverket?

– Her håper jeg at vi kan jobbe sammen. Foruten å se på de eksisterende kanalene vi har, med pakning, pakningsvedlegg, SPC, så vil vi også utforske nye kanaler og se om det er andre ting vi kan gjøre for å legge til rette for riktig forskrivning og riktig bruk for pasientene. Jeg tror det er der det er mest å hente i dag for å hjelpe pasientene og samfunnet.

Legemiddelmangel – et globalt, og økende, problem
Hva er det viktigste dere foretar dere for å sikre tilgjengelighet til legemidler?

– Mye av dette henger sammen med at det blir færre og færre virkestoffprodusenter. Vi er opptatt av at produsenten skal kjenne sitt ansvar. De må ha kontroll helt ned til virkestoffprodusentene og være sikker på at de ikke får avbrudd i leveransene der, sier Hågå.

Han håper at den organisatoriske omleggingen av Legemiddelverket skal kunne se mer helhetlig på problemet, og finne kloke grep både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er Legemiddelverket med i internasjonale arbeidsgrupper og europeiske nettverk. Norden står også tett sammen her.

– Vi kommer til å fortsette å samarbeide med sykehusene for å være mest mulig føre var. Men vi er veldig åpne for gode innspill.

Ønsker innovasjonsstøtte til nye tjenester
Innovasjonsstøtte er et viktig punkt hos Legemiddelverket, og da tenker dere først og fremst på industrien og utvikling av nye legemidler. Apotekbransjen har forsøkt å utfordre dere til å tenke i retning av tjenesteinnovasjon. Er det en ball Legemiddelverket tar?

– Ja, og her håper jeg at vi sammen kan finne på noen spenstige tiltak og utfordre hverandre. Mye spennende skjer i UK, som jeg håper dere kikker på og vurderer. Skal apotekene vente på at kommunene tar kontakt, eller skal dere i apotekene ut og søke samarbeid? Her er det mange spennende ting som vi kan kikke på videre, sier Audun Hågå.Ny strategi, ny organisering og nye lokaler

Legemiddelverket ønsker å bli enda mer relevant for pasient, helsepersonell og samfunn.

Vi har intervjuet Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring