Gå til innholdet
Statistikk: Fraværsregler og legemiddelbruk

Ungdom bruker mer legemidler etter nye fraværsregler

Etter innføring av nye fraværsregler i videregående skole i fjor høst, bruker elevene mer antibiotika og mer reseptlegemidler mot host og forkjølelse. Men antibiotikabruken er lavere i høst enn i fjor høst. 

Det viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Apotekforeningen har sett på om det kan være en sammenheng mellom innføring av nye fraværsregler i videregående skole høsten 2016, og ungdoms bruk av antibiotika og reseptpliktige hoste- og forkjølelsesmidler. Utvalget av legemidler er i hovedsak basert på Folkehelseinstituttets undersøkelse som ble publisert tidligere i år.

Bruker mer antibiotika 
Det var en kraftig økning i bruken av antibiotika som i hovedsak brukes ved luftveisinfeksjoner (1) blant elever i videregående skole høsten 2016, sammenlignet med 2014 og -15. Figur 1 viser forbruket målt i definerte døgndoser (DDD) i årene 2015 til november 2017. Det var også en stor økning i mai i år sammenlignet med mai 2015, med 28 prosent målt i DDD. Hittil i år er forbruket økt med 7,4 prosent sammenlignet med samme perioden i 2015. Man ser ikke en tilsvarende utvikling blant 15-åringene, som ikke er påvirket av nye fraværsregler. For denne gruppen er det en nedgang på åtte prosent i bruken av disse midlene. Forbruket av de samme legemidlene i befolkningen over 20 år har også hatt en nedgang på åtte prosent fra 2015 til 2017.

Når man ser på utviklingen utover høsten i år, har det høye forbruket av antibiotika gått tilbake. Forbruket i august, september og oktober er ganske likt som i 2015. Det er imidlertid et vesentlig høyere forbruk av antibiotika i november i år enn i november 2015, med en økning på 22 prosent. I befolkningen over 20 år, er det en nedgang i bruken på syv prosent.

 

29 prosent mer hoste- og forkjølelsesmidler
Når man ser på bruken av reseptpliktige hoste- og forkjølelsesmidler, som bl.a. gjelder hostedempende midler, ser det ut til at det høyere forbruket høsten 2016, gjentar seg denne høsten, selv om nivået er noe lavere. Bruken av disse legemidlene er 29 prosent høyere hittil i år, sammenligne med samme periode i 2015.

Sammenlignet med 15-åringenes forbruk, viser det seg imidlertid at også disse hadde et høyere forbruk av disse legemidlene høsten 2016. Om 16-18 åringenes høye forbruk høsten 2016 skyldtes nye fraværsregler eller en høyere forekomst av forkjølelse i befolkningen generelt i fjor høst, er altså uklart. Det høye forbruket av disse midlene i mai i år (jf. fig. 2), samsvarer også med et høyere forbruk blant 15-åringene. 

I og med at mange av legemidlene i denne gruppen er reseptfrie, er det bare en liten del det finnes statistikk for som inkluderer pasientens alder. Statistikken gir likevel en pekepinn om at bruken av hoste- og forkjølelsesmidler har økt betydelig i aldersgruppen 16-18 år. 


1) Omfatter ATC-kodene J01AA02, J01CA04, J01CE02, J01FA01, J01FA09

Redusert antibiotikabruk – langt igjen til målet

Antibiotikabruken går langsomt nedover, viser ferske tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Fra 2012 til 2016 er antallet døgndoser pr 1000 innbygger redusert med 10,4 prosent.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring