Gå til innholdet
ADHD

Kraftig økning i bruken av ADHD-medisiner blant voksne

68 prosent økning i antall døgndoser, og en større andel voksne og kvinner som bruker ADHD-medisiner. Men ingen økning i aldersgruppen 10-19 år.

Det viser utviklingen i tallene over salg av ADHD-midler fra 2010 til 2017. Antallet døgndoser har økt med over ni prosent hvert år de siste tre årene, og med 68 prosent til sammen i løpet av hele perioden.

I en Ytring på nrk.no skriver forskere at medisineringen av barn og unge med diagnosen ADHD har økt sterkt de siste årene. Tall fra Apotekenes bransjestatistikk viser at dette bare er delvis riktig når vi ser på utviklingen de siste åtte årene.

Det har skjedd en forskyvning mellom aldersgruppene i perioden fro 2010 til 2017. Mens 46 prosent av alle doser i 2010 gikk til ungdom i aldersgruppen 10-19 år, er denne andelen nå nede i 28 prosent. Antall døgndoser til ungdom i alderen 10-19 år har vært uendret i perioden fra 2010 til 2017 (jf fig. 1). Andelen doser til personer i aldersgruppen 30-49 år var i 2010 26 prosent, mens den nå er 37 prosent. Antallet døgndoser til personer i denne aldersgruppen har økt med 140 prosent fra 2010 til 2017.

Andelen menn som bruker disse midlene er redusert fra 65 prosent i 2010, til 60 prosent i 2017 (jf. fig 2).

Med bakgrunn i tidligere års statistikk fra Reseptregisteret, kan vi beregne at det i 2017 var mer enn 46 000 nordmenn som brukte disse legemidlene. Tall fra Reseptregisteret viser at mer enn 55 prosent av alle som bruker ADHD-medisiner er over 19 år gamle.  

Figur 1. 

Figur 2

Kilde: Apotekenes bransjestatistikk 

Publisert 29.01.2018

   

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring