Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
1.3 Apotekdekning


Siden 2001, da apoteksektoren ble deregulert med den nye apoteklovgivningen, er det ved utgangen av 2017 etablert 502 nye apotek (netto). Flere av disse er etablert i områder med lav apotekdekning.

Per 31. desember 2017 var det 899 apotek, fordelt på 263 kommuner (pluss Svalbard). Det ble i 2017 etablert apotek i fire kommuner som tidligere ikke hadde apotek. Selv om det er apotek i bare 263 av 422 kommuner, bor 94 prosent av befolkningen i en kommune med apotek. I 2008 ble det etablert et apotek i Longyearbyen på Svalbard. Dette apoteket er med i apotekoversiktene som presenteres i denne publikasjonen, som et apotek underlagt Troms fylke.

Det ble netto åpnet 31 nye apotek i 2017.

Tabell 1.1.3 viser fordelingen av antall apotek som er 100 prosent eid av apotekkjedene, sykehusapotek og andre apotek som enten er selveid eller deleid av kjedene.

Det var per 1. januar 2018 30 offentlige eide apotek (sykehusapotek) i Norge. Sykehusapotekene er organisert som helseforetak, eid av de regionale helseforetakene med følgende fordeling:

  • Sjukehusapoteka Vest HF (4 apotek)
  • Sykehusapotek Nord HF (3 apotek)
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (6 apotek)
  • Sykehusapotekene HF (17 apotek), eid av Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg er to sykehusapotek eid av ideelle stiftelser som har avtale med et regionalt helseforetak:

  • Stiftelsen Det norske Diakonhjem (1 apotek)
  • Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (1 apotek)

Antall apotek etter kjedetilknytning 
Kjedetilknytningen følger enten av eierskap, eller av avtale mellom apotekeieren og kjeden.

23 apotek er ikke tilknyttet noen av de vertikalt integrerte kjedene, eller Ditt Apotek, på annen måte enn gjennom en leveringsavtale med en grossist.

Geografisk fordeling
Oslo er den kommunen som har desidert flest apotek. Deretter følger Bergen, Trondheim, Bærum og Kristiansand. Hvis man ser på de 15 mest folkerike kommunene i Norge, er det Kristiansand som har færrest innbyggere per apotek, deretter følger Drammen, Skedsmo og Sarpsborg, jf. tabell 1.1.5.

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring