Gå til innholdet
Informasjonssikkerhet | Fullmaktsskjema

Det er strenge krav til informasjons-sikkerhet og personvern i Norge

Vi passer på at andre ikke får tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, og at reseptpliktige varer ikke leveres ut til feil person. 

Vi har oppsummert hvordan vi ivaretar dine rettigheter i brosjyren På apoteket er helse- og personopplysningene dine trygge

Apotekene tar personvernet på alvor
Det har lenge vært strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern i Norge. Fra sommeren 2018 styrkes personvernet gjennom at EU innfører et nytt direktiv. Apotekenes rutinene for informasjonssikkerhet og personvern er oppdatert.

Det nye direktivet gjøres gjeldende i norsk lov gjennom EØS avtalen, og er et vedlegg til revidert Personopplysningslov. Norm for informasjonssikkerhet er oppdatert og tilpasset de nye lovene. For øvrig gjelder fortsatt krav til sikkerhet og personvern som fremkommer gjennom helselovgivningen som helsepersonelloven og pasientjournalloven. RESSURSER

Fullmaktsskjema
Hvis en annen skal hente legemidlene dine eller skal ha informasjon om deg fra apoteket, ber vi om å få se en fullmakt fra deg og din legitimasjon. I tillegg må vedkommende vise sin egen legitimasjon. Et fullmaktsskjema kan du laste ned her, og skrive ut selv, eller du kan få skjemaet på apoteket.

Husk! Den som får fullmakten må vise både din og sin egen legitimasjon i apoteket.

Fullmaktsskjema (elektronisk skjema)
Fullmaktsskjema (vanlig pdf)

Vergefullmakt
 Fullmakt til å hente reseptvarer og/eller reseptinformasjon på apotek utstedt av pasientens verge.
- Vergefullmakt (elektronisk skjema)
- Vergefullmakt (vanlig pdf)
  

 

 

Håndskrevet fullmakt

Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut en fullmakt, kan du lage en håndskrevet fullmakt.

Husk å ta med:
  • Informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • Ditt eget navn (navnet på den resepten er til)
  • Navn på den som fullmakten er gitt til
  • Hva fullmektigen har fått fullmakt til (f.eks. hvilke legemidler som skal hentes)
  • Hvor og når fullmakten er skrevet
  • Din underskrift

KONTAKT
Har du spørsmål vedrørende informasjons-sikkerhet i apotek, ta kontakt med Maren Krogh, seniorrådgiver i Apotekforeningen.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring