Gå til innholdet

Eik: apotekenes bransjesystem

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa as.

Hva er Eik?Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage et felles bransjesystem som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

Les mer

Hvorfor utvikles Eik?Eik skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro, en løsning som er basert på gårsdagens it-teknologi og som må skiftes ut.

Les mer

NYHETER

5. november 2020: 
Utviklingen av Eik er i sluttfasen
Det er nå lagt en justert plan for ferdigstilling av apotekenes nye bransjesystem Eik. Systemet skal være klart til å tas i bruk i apotek fra høsten 2021.

Les mer

5. mars 2020
Det største digitale løftet i apoteksektoren
Eik skal understøtte kjernefunksjoner i apotekene som reseptekspedering og oppgjør med Helfo og RHFene. Resultatet skal bli økt pasientsikkerhet, bedre samhandling og rom for innovasjon.

Les mer


KONTAKT DIFA:

E-post: difa@apotek.no 
Telefon: 21 62 02 00  

Apotekforeningen © 1999-2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse