Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles IT-løsning

Hva er Eik?

Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage et felles bransjesystem som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

De viktigste komponentene i det nye apoteksystemet er:  

  • Resepthåndtering
  • Refusjon
  • Dokumentasjon og journalføring
  • Rapportering og statistikk


Apotekene skal hente de elektroniske reseptene fra Reseptformidleren via Eik, og all informasjon om reseptekspedisjonen lagres i Eik. Apotekene kommer også til å foretar oppgjør med blant annet Helfo og de regionale helseforetakene gjennom Eik. Den nye IT-løsningen skal stå for kommunikasjonen mellom apoteket og alle offentlige systemer, som spørringer til NAV, Helsepersonellregisteret, Personregisteret osv. Eik sørger også for kontakten med FMD-databasen (falske legemidler), og tar imot informasjonen fra Vareregisteret. I tillegg innføres helt ny funksjonalitet, blant annet systemstøtte for journalføring og farmasøytiske tjenester.

Eik er et spesialisert fagsystem for apotek, som ikke er «synlig» for brukerne, men som tilrettelegger for god gode og effektive arbeidsprosesser. Alle apotek og apotekkjeder skal tilrettelegge for egen brukeropplevelse gjennom eget brukergrensesnitt. Apotekenes egne systemer skal bruke og lagre informasjon i den felles bransjeløsningen.

Organisering
Capgemini har ansvar for å utvikle Eik, den nye IT-løsningen. Eik skal erstatte sentrale deler av dagens apotekløsning FarmaPro. 

Det er Difa as, på vegne av Apotekforeningen, som blir eier av Eik. Difa har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold. Utviklingen av Eik skjer i tett samarbeid med apotekeierne, som er sterkt involvert i Eik-prosjektet.

Apotekforeningen © 1999-2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse