Gå til innholdet
Fakta og ressurser

Fakta og ressurser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Michael Linnemann

Vis Skjul bildetekst

Ta kontakt med en videregående skole, gjerne din gamle videregående eller en skole der du kommer fra, og fortell om farmasistudiene og karrieremuligheter innenfor farmasi. Hvorfor begynte du å studere farmasi? Hvordan er studentmiljøet der du går? Hva har du lyst til å jobbe med når du er ferdig?

Et annet alternativ er å stå på stand på en lokal yrkes- og utdanningsdag eller lignende på en videregående skole. Du kan da dele ut brosjyrer og snakke med elevene.

Vi har laget en egen nettside som presenterer farmasistudiene, www.farmasiutdanning.no. Herfra kan du også bestille en brosjyre om farmasistudiene som er rettet mot elever i videregående skole, som du kan dele ut til elevene som er på foredraget eller innom standen din. Brosjyren er gratis.

Ønsker du å bruke en presentasjon når du snakker for elevene kan du laste ned vår presentasjon om farmasitudanningen.

Høres dette spennende ut?
Ta kontakt med Apotekforeningen og gjør en avtale for skolebesøket ditt:

Martin Grevstad
Tlf: 21 62 02 52 / 913 91 244
martin.grevstad@apotek.no

Retningslinjer for honnorar

  • Honoraret er på kr. 1000,- pr. foredrag, ikke pr. student. Går dere flere sammen om å avholde foredraget, deler dere også honoraret.
  • Holder du flere foredrag på samme skole innenfor samme dag, utløser dette kun ett honorar på 1000,-.
  • Holder du foredrag på ulike skoler får du betalt per skole du besøker. 

For å få utbetalt penger må honnorarskjemaet og skjema for bekreftelse av foredrag være utfylt.

Sist oppdatert 28.01.2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Michael Linnemann

Vis Skjul bildetekst

Ta kontakt med en videregående skole, gjerne din gamle videregående eller en skole der du kommer fra, og fortell om farmasistudiene og karrieremuligheter innenfor farmasi. Hvorfor begynte du å studere farmasi? Hvordan er studentmiljøet der du går? Hva har du lyst til å jobbe med når du er ferdig?

Et annet alternativ er å stå på stand på en lokal yrkes- og utdanningsdag eller lignende på en videregående skole. Du kan da dele ut brosjyrer og snakke med elevene.

Vi har laget en egen nettside som presenterer farmasistudiene, www.farmasiutdanning.no. Herfra kan du også bestille en brosjyre om farmasistudiene som er rettet mot elever i videregående skole, som du kan dele ut til elevene som er på foredraget eller innom standen din. Brosjyren er gratis.

Ønsker du å bruke en presentasjon når du snakker for elevene kan du laste ned vår presentasjon om farmasitudanningen.

Høres dette spennende ut?
Ta kontakt med Apotekforeningen og gjør en avtale for skolebesøket ditt:

Martin Grevstad
Tlf: 21 62 02 52 / 913 91 244
martin.grevstad@apotek.no

Retningslinjer for honnorar

  • Honoraret er på kr. 1000,- pr. foredrag, ikke pr. student. Går dere flere sammen om å avholde foredraget, deler dere også honoraret.
  • Holder du flere foredrag på samme skole innenfor samme dag, utløser dette kun ett honorar på 1000,-.
  • Holder du foredrag på ulike skoler får du betalt per skole du besøker. 

For å få utbetalt penger må honnorarskjemaet og skjema for bekreftelse av foredrag være utfylt.

Sist oppdatert 28.01.2016

Skjema:

Honorarskjema

Les mer

Skjema:

Honorarskjema

Skjema:

Honorarskjema

Skjema:
Martin Grevstad
Direkte: 21 62 02 52
Sentralbord: 913 91 244
Send mail

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse