Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.2 Utdanningene


Master i farmasi
Mastergraden i farmasi kan tas ved følgende universiteter:

  • Universitetet i Oslo, ved Farmasøytisk institutt
  • Universitetet i Tromsø, ved Institutt for farmasi
  • Universitetet i Bergen, ved Senter for farmasi
  • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetene i Oslo og Bergen tilbyr et femårig integrert masterløp, mens Universitetet i Tromsø følger 3+2-modellen. En praksisperiode i apotek gjennomføres som en del av studiet.

Flere opplysninger om de enkelte studier, opptaksvilkår med mer finnes på det enkelte universitets hjemmeside, og på farmasifag.no.

3+2-modell
Institutt for farmasi i Tromsø (UiT) har siden høsten 2012 tilbudt et studieprogram basert på en 3+2-modell. Etter tre år vil studenten oppnå en bachelorgrad i farmasi, og ved ytterligere to år en mastergrad i farmasi. Studentene må ha minst C i snittkarakter fra bachelorstudiet for å komme inn på toårig master.

Profesjonsrådet i farmasi har vedtatt læringsutbyttebeskrivelse for sluttkompetanse i henholdsvis bachelorgraden og mastergraden i farmasi. Rådet har også vedtatt at studieopphold i praksis fordeles med fire måneder i bachelorprogrammet og to måneder i masterprogrammet. Flere studiesteder er nå i gang med endringer av studieplaner.

Bachelor i farmasi
Bachelorstudium i farmasi kan tas ved følgende studiesteder:

  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Fakultet for helsefag
  • Nord Universitet, Avdeling for Helsefag, Namsos
  • I tillegg kan bachelorutdanningen tas ved Universitetet i Tromsø

Bachelorutdanningen er et treårig studium som omfatter teoretisk undervisning og praksisperioder i apotek. Flere opplysninger om de enkelte studier, opptaksvilkår med mer finnes på de enkelte studiestedene sine hjemmesider og på farmasifag.no.

Fjernundervisning
Ved Umeå universitet kan man ta bachelor- (receptarie), master- og apotekareprogram (norsk master). For å ta den svenske mastergraden må man først ha en bacheloreksamen eller tilsvarende. Vil man bli farmasøyt kan man gå hele programmet eller ta en master som påbygning. Skal man bli godkjent som farmasøyt basert på mastergraden må man ta tilleggskurs. Programmene er nettbasert med fysiske samlinger. De fysiske samlingene skjer i Umeå eller Tromsø. Modellen ligner den hos UiT fordi man kan hoppe av etter en bachelor, fortsette helt frem til en master eller starte opp et masterløp hvis man er bachelor fra før av.

Apotektekniker
Den videregående skolen tilbyr fagutdanning som apotektekniker. Skoleløpet er VG1 helse- og oppvekstfag, VG2 helseservicefag og VG3 apotekteknikk. Det er 15 videregående skoler som har apotekteknikerlinje.

Søkning og opptak til studiene
Totalt var det 1 830 kvalifiserte søkere til master- og bachelorstudiene i farmasi i 2016.
Av disse hadde 631 søkere farmasi som førstevalg. Av den totale søkermassen fordelte søkerne seg med 851 til masterstudiene og 979 til bachelorstudiene.

Sammenlignet med 2015 er det en liten økning i søkermassen. 

Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus)
Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Senteret utvikler e-læringskurs for helsepersonell i apotek i samarbeid med ledende fagpersoner, og gjennomfører praksisnære prosjekter og kliniske studier på oppdrag fra Apotekforeningen.

Kurskatalogen «Apokus:365 God som legemiddelrådgiver» består av over 80 e-læringskurs innenfor ulike tema. Årlig utvikles 16 nye kurs, og eksisterende kurs revideres jevnlig. Kursenes målgruppe er apotekteknikere og farmasøyter som skal oppdatere og videreutvikle sin kompetanse innen apotekpraksis, legemidler og rådgivning.

Senteret har åtte ansatte med erfaring fra apotek og spisskompetanse innen forskning, grafisk design, pedagogikk og prosjektledelse.

For mer informasjon apokus.no

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring