Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.3 Ansatte i apotek i Norden


Masterstudie i farmasi finnes i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Bachelorstudiet finnes bare i Norge, Sverige og Finland.

Ulike systemer og måter å sette opp statistikk på i de nordiske landene gjør det vanskelig å sammenlikne. Tabell 2.3.1 gir likevel et bilde av situasjonen i de ulike landene.

I Danmark er det etablert en utdanning til farmakonom. Dette er en treårig praksisbasert helseutdanning som bygger på videregående skole. Farmakonomene kan selvstendig utlevere og kontrollere reseptpliktige legemidler, men under apotekerens ansvar. En farmakonom kan ikke være apotekerens stedfortreder. I Danmark har man ingen apotekteknikerutdanning etter norsk mønster, men det er ansatt personale i apotekene uten farmasøyt- eller farmakonomkompetanse. Disse arbeider med regnskap, transport, rengjøring og lignende og kan ikke kontrollere og utlevere legemidler. I Norge, Sverige og Finland er det relativt store grupper med apotekteknikere. I Sverige er det ikke lovfestet hvem som kan være apoteksjef, men legemiddelansvarlig må ha master eller bachelor i farmasi. Bachelorer har ikke tillatelse til å jobbe som farmasøyt i apotek i Island.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring