Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.1 Apotekkunder og reseptekspedisjoner


I 2016 var det totalt 51,3 mill. kundebesøk i norske apotek, hvorav 49,7 mill. i primærapotek. Tilsvarende var antall kundebesøk i 2015 hhv. 49,7 mill. totalt i alle apotek og 48,1 mill. i primærapotek. Med kundebesøk menes her summen av alle ekspedisjoner i kassen i apotek, det vil si at en kassalapp er lik et kundebesøk.

3.1.1 Kunder med resept
Til sammen ble det i 2016 behandlet 54,1 mill. resepter på norske apotek, en økning på 4,4 prosent i forhold til 2015. Hvit- og blåresepter utgjør 97,1 prosent av det samlede antall resepter. I 91,1 prosent av alle reseptene rekvireres det et reseptpliktig legemiddel, 2,7 prosent av alle reseptene er knyttet opp mot et reseptfritt legemiddel og 6,3 prosent er rekvirering av handelsvarer.

I e-resepter regnes hver varelinje som en resept. På grunn av innføringen av e-resept har man i dette kapitlet derfor sett på utviklingen i antall reseptekspedisjoner ved å bruke reseptdefinisjonen brukt i e-resept (og FarmaPro5).

I 2016 var 83,9 prosent av alle pakninger solgt på resepter en e-resept, mens det tilsvarende tallet i 2015 var 79,9 prosent. Alle apotek, både primærapotek og sykehusapotek, har kunnet ekspedere e-resepter siden 5. februar 2013.

Rekvireringen av resepter foregår hovedsakelig i primærhelsetjenesten. Det er primærleger som står for mesteparten av rekvireringen, og med en reseptandel på 96,7 prosent er det primærapotekene som står for mesteparten av reseptekspedisjonen. For nærmere omtale av finansieringsordningene, se kapittel 7.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring