Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.2 Apotekbarometeret


Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge forbrukernes holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

3.2.1 Tillit til apotekene
Apotekbarometeret for høsten 2016 viser at 72 prosent av de spurte sier at de har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til apotekene har vært stabilt høy helt siden 2002, og høsten 2016 har apotekene fått 79 poeng av 100 mulige på tillitsindeksen.
 
Undersøkelsen sammenligner publikums tillit til apotekene med tilliten til andre aktører i helsesektoren, og apotekene kommer ut med klart høyest tillit i befolkningen. Legene har stor eller svært stor tillit hos 57 prosent, og får 72 poeng på tillitsskåren. Tilliten til sykehusene er litt høyere enn tilliten til leger, og har vært økende de siste årene. Se figur 3.2.1.

Det store flertall av befolkningen får informasjon på apoteket om hvordan legemidlene skal brukes, men i underkant av en av fem oppgir at de bare får det hvis de ber om det. Bare to prosent oppgir at de aldri får slik informasjon, ifølge undersøkelsen fra TNS Gallup.

Nær tre fjerdedeler av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Beliggenhet, service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek, mens service, god informasjon og kort ventetid er viktigst når de er på apoteket.  

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring