Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.2 Mål for legemiddelpolitikken

Regjeringen la frem en stortingsmelding om legemiddelpolitikken (se fotnote 1) til Stortinget 22. mai 2015. Stortinget behandlet meldingen 4. februar 2016. Her settes følgende legemiddelpolitiske mål:

  • Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Legge til rette for forskning og innovasjon

Fotnote:
1 Meld. St. 28 (2014-15) Legemiddelmeldingen Riktig bruk – bedre helse

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring