Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.5 Rammevilkårsendringer i 2017


Egenandel blå resept
Egenandelstak 1 økes med 20 kroner til 2 205 kroner.

Prevensjonsmidler
Refusjonsbeløpet for prevensjonsmidler økes fra 111 kroner til 114 kroner.

Apotekavansen endres
Prosentsats 2 i apotekavansen reduseres fra 2,50 prosent til 2,25 prosent.

Epidermolysis bullosa
Det etableres produkt- og prisliste for produkter som kan refunderes ved diagnosen epidermolysis bullosa.

Melkeerstatningsprodukter
Reglene for rekvirering og refusjon av melkeerstatningsprodukter strammes inn. Apotekenes avanse for disse produktene settes ned til 25 prosent.

H-reseptordningen
Legemidler til bruk ved pulmonal arteriell hypertensjon flyttes over i H-reseptordningen fra 1. januar 2017.
Finansieringsansvaret for kreftlegemidler overføres til H-reseptordningen fra 1. mai 2017.

Fraktrefusjon
Vanlig femtiprosent-fraktrefusjon avvikles. Det gjøres ingen endringer for pasienter som har rett til hundreprosent-fraktrefusjon.

Legemiddelomsetningsavgiften
Avgiften reduseres fra 0,55 prosent til 0,45 prosent.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring