Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
5.3 Reseptfrie legemidler


Prisene på reseptfrie legemidler blir ikke regulert av myndighetene, blant annet på grunn av at disse legemidlene ikke er finansiert av en tredjepart eller forskrevet av lege. Fraværet av tredjepartsfinansiering, og det at kunden selv velger hvilket produkt han vil kjøpe, bidrar til at grunnlaget for priskonkurranse er sterkere her enn for reseptpliktige legemidler.

Enkelte reseptfrie legemidler kan selges både i dagligvarebutikker, bensinstasjoner og apotek. Hovedgrunnen for dette er å øke tilgjengeligheten. Statistikk på reseptfrie legemidler, og en nærmere omtale av ordningen knyttet til salg av legemidler utenom apotek (LUA), er gitt i kap. 8.4.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring