Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.3 Økonomi i sykehusapotek


Sykehusapotekene hadde i 2016 en omsetning på nær 7,1 mrd. kroner. Dette er en økning på 7,8 prosent i forhold til 2015, mens omsetningen av alle legemidler i sykehusapotek hadde en økning på 8,1 prosent. Sykehusapotekene hadde en økning i omsetning på 4,8 prosent for reseptfrie legemidler og en økning på 5,7 prosent for andre varer. Som vist i figur 6.3.1 er 87,6 prosent av samlet omsetning salg av reseptpliktige legemidler, mens omsetningen av reseptfrie legemidler de siste årene er mindre enn to prosent.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring