Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
7.2 Legemidler finansiert av regionale ­helseforetak (H-resepter)


For enkelte legemidler er de regionale helseforetakene gitt et særskilt finansieringsansvar. Dette gjelder blant annet sykdomsmodifiserende, biologiske legemidler til behandling av revmatiske lidelser – de såkalte TNF-hemmerne, en del legemidler til behandling av multippel sklerose og visse kreftlegemidler.

I 2016 ble det omsatt legemidler på H-resept for nær 3,3 mrd. kroner, en økning på 47,6 prosent fra 2015. En hovedgrunn til det er inklusjon av nye legemidler i ordningen, bl.a. legemidler mot hepatitt C. 

Fra og med 2017 økes antall legemidler inkludert i H-reseptordningen ytterligere, blant annet inkluderes flere kreftlegemidler og PAH-legemidler.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring