Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.1 Omsetning og forbruk av legemidler – hovedtall


8.1.1 Omsetning av legemidler fordelt på varekategorier
Det ble i 2016 totalt omsatt legemidler for over 25,2 mrd. kroner, en økning på 8,8 prosent i forhold til 2015. Omsetningen er fordelt på markedsførte reseptpliktige legemidler, reseptpliktige legemidler med godkjenningsfritak og reseptfrie legemidler.

Samlet økte omsetningen av reseptpliktige legemidler med 9,2 prosent fra 2015 til 2016.

Totaltallene sier ikke noe om forskjellene mellom primær- og sykehusapotek. Primærapotekene har tidligere hatt en vesentlig lavere vekst enn sykehusapotekene, men i 2016 hadde de omtrent like sterk vekst. Omsetningsveksten har vært høyere i sykehusapotek enn i primærapotek fordi det de siste årene i liten grad introduseres nye legemidler for bruk utenom sykehus, mens det innen spesialisthelsetjenesten i større grad er tatt i bruk nye, ofte kostbare legemidler. Det har vært en sterk økning i omsetningen de tre siste årene. Det siste året har omsetningen økt med henholdsvis 8,1 prosent for sykehusapotekene og 9,2 prosent for primærapotekene. Årsaken til denne økningen er først og fremst at valutakursen påvirker legemiddelprisene gjennom maksimalprisrevisjonene, samt at det er kommet flere nye og svært dyre legemidler.

For legemidler til human bruk, økte omsetningen av definerte døgndoser med 2,8 prosent, mens omsetningen målt i kroner økte med 8,9 prosent. 

8.1.2 Omsetning av legemidler i henhold til ATC-klassifikasjoner
ATC-klassifikasjonssystemet er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler, anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå.

Tallene omfatter ATC-klassifiserte legemidler til humant bruk, både reseptpliktige og reseptfrie. Reseptpliktige legemidler på godkjenningsfritak er inkludert i tallene som presenteres videre i dette kapitlet. Legemidler til bruk hos dyr, naturlegemidler, homøopatiske og antroposofiske legemidler mv., er ikke inkludert.

Den største hovedgruppen, målt i omsetning, er ATC-gruppe L Antineoplastiske og immunmodulerende midler, med en omsetning på 5,6 mrd. kroner. Deretter følger ATC-gruppe N Nervesystemet med 4,2 mrd. kroner, og ATC-gruppe A Fordøyelsesorganer og stoffskifte med 2,8 mrd. kroner. Til sammen har disse tre gruppene 50,7 prosent av legemiddelomsetningen og 33,8 prosent av forbruket.

Den ATC-gruppen som hadde størst vekst i omsetning i 2016 var ATC-gruppe B, Blod og bloddannende organer, med en omsetningsvekst på 15,7 prosent. Forbruket i DDD i denne gruppen sank samme år med 1,5 prosent.

8.1.3 De 25 mest omsatte virkestoffene etter omsetning i kroner
Adalimumab (Humira) var det mest omsatte virkestoffet foran etanercept (Enbrel) i 2016. TNF-α-hemmerne (Enbrel, Remicade og Humira) omsatte for over 1,2 mrd. kroner i 2016, en reduksjon i forhold til 2015 på 9,5 prosent. Forbruket målt i DDD viser en vekst på 11 prosent. Dette er kostbare legemidler som i hovedsak brukes ved alvorlig revmatisme, når man ikke oppnår behandlingsmålene med andre legemidler. Økende bruk av biotilsvarende legemidler med lavere priser har redusert omsetningen.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring