Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.2 Reseptpliktige legemidler uten generisk konkurranse


Legemiddelindustrien utvikler nye legemidler. Patentbeskyttelsesperioden har til hensikt å gi produsenten mulighet til å tjene inn utgiftene som har gått med til forskning og utvikling, i tillegg skal dette være et insentiv til utvikling av nye legemidler. Samtidig gir patentet produsenten stor markedsmakt i patentperioden, med stor mulighet til å bestemme prisen. Siden patentbeskyttelsen er tidsbegrenset, vil imidlertid legemidlet normalt få konkurranse av kopilegemidler fra generikaindustrien når patentperioden er utløpt.

8.2.1 Omsetning og gjennomsnittlig pris for virkestoffer uten generisk konkurranse
Som vist i kap. 5.2 fastsetter myndighetene en maksimalpris på alle reseptpliktige legemidler ut fra hvilket prisnivå det er i ni andre europeiske land. Apiksaban (Eliquis) og Rivaroksaban (Xarelto) fikk endret DDD i 2016, slik at sammenligning med 2015 ikke er relevant, jf. WHOCC. 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring