Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.4 Reseptfrie legemidler


8.4.1 Omsetning og gjennomsnittlig pris for reseptfrie legemidler i apotek
Salg av reseptfrie legemidler til egenomsorg er et kjerneområde i apotekenes arbeid. Ved kjøp av slike legemidler vil kunden ofte ikke møte annet helsepersonell enn apotekets ansatte. I et helsetjenesteperspektiv gir dette apoteket en unik rolle, og et særskilt ansvar. Ved hjelp av sin produktkunnskap og innsikt i de aktuelle lidelsene, vil apotekets ansatte gi råd og veiledning ved valg og bruk av reseptfrie legemidler. Dette er med på å sikre at kundens mål med egenomsorgen nås, og at bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer unngås.

Reseptfrie legemidler selges i apotek og apotekstyrte medisinutsalg. I tillegg er et utvalg reseptfrie legemidler godkjent av myndighetene for salg utenom apotekkanalen (”LUA”-ordningen).

Tallene nedenfor omfatter reseptfrie ATC-klassifiserte legemidler til humant bruk, solgt fra apotek. Legemidler til bruk hos dyr, naturlegemidler, homøopatiske og antroposofiske legemidler mv. som selges reseptfritt, er ikke inkludert.

Totalt solgte apotekene reseptfrie legemidler for nær 2,6 mrd. kroner i 2016. Dette utgjorde 7,8 prosent av totalomsetningen i apotekene.

Omsetningen av reseptfrie humane legemidler fra apotek økte med 5,8 prosent i forhold til 2015.

Størst omsetning er det av legemidler for fordøyelsesorganer og stoffskifte (ATC-gruppe A), herunder tannmidler, midler mot syrerelaterte lidelser, avførende midler, vitaminer og mineraler.

Nikotin er nå det virkestoffet som det omsettes mest av innenfor det reseptfrie legemiddelsegmentet. De mest omsatte reseptfrie legemidlene inngår alle i ordningen med legemidler utenom apotek (LUA). Dette er mer omtalt i kapittel 8.4.2. 

8.4.2 Legemidler som inngår i ordningen ”Legemidler utenom apotek” (LUA-ordningen)
Fra 2003 har utsalgssteder utenfor apotek kunnet selge et utvalg av reseptfrie legemidler.

Tidspunkt de mestselgende produktene ble inkludert i ordningen:

  • Nikotinholdige legemidler – 1. januar 2003
  • Smertestillende og nesespray – november 2003
  • Nødprevensjon, allergimedisiner, syrehemmende legemidler samt hydrokortison kremer og salver – 1. januar 2009
  • Xylometazolin + ipratropiumbromid (R01AB06), og fexofenadin (R06AX26) – 1. februar 2012

Listen over legemidler i LUA-ordningen omfatter omtrent 60 virkestoff i 2016. De nye salgskanalene har imidlertid konsentrert salget og vareutvalget om de legemidlene som har størst salgsvolum – spesielt smertestillende legemidler som paracetamol (Paracet) og ibuprofen (Ibux), samt slimhinneavsvellende nesesprayer som xylometazolin (Otrivin). Salgskanaler som har valgt å selge smertestillende og slimhinneavsvellende legemidler, må følge en minimumsliste som Legemiddelverket har satt opp.

Godkjennelse av et legemiddel for omsetning utenom apotek innebærer at helsemyndighetene anser det som unødvendig med annen informasjon og veiledning enn det som kan leses på pakningen eller pakningsvedlegget. Offentlig godkjenning av legemidler for salg utenom apotek innskrenker dermed apotekenes særlige informasjonsplikt på vedkommende terapiområde.

15. januar 2008 ble forskriften som regulerer omsetning av legemidler utenom apotek endret ved blant annet å fjerne kravet om tillatelse, og at det var Mattilsynet som skulle føre tilsyn med utsalgsstedene. Det er i dag over 6 000 utsalgssteder utenom apotekkanalen for legemidlene som inngår i LUA-ordningen.

Apotekenes andel av salget målt i døgndoser på reseptfrie legemidler som selges i dagligvarehandel og apotek har blitt redusert for flere av virkestoffene i forhold til 2015. Det er store forskjeller i markedsandeler på de ulike legemidlene. Blant annet selger apotek 77 prosent av legemidler med cetirizin (Zyrtec), mens de selger 33 prosent av legemidler med xylometazolin (Otrivin). Andelen for de mest solgte virkestoffene er gitt i tabell 8.4.3.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring