Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.5 Legemidler kjøpt via internett eller i utlandet


Fra 1. januar 2010 ble det tillatt å selge reseptfrie legemidler på nett. De tre apotekkjedene har etablert egne nettapotek, i tillegg til at flere frittstående apotek også har startet butikker på nett. Salget i nettapotek er inkludert i Apotekforeningens bransjestatistikk.

Det er tillatt å kjøpe legemidler i utlandet, hvis det er til eget bruk, og hvis det er anskaffet på lovlig måte i anskaffelseslandet. Fra 1. oktober 2015 er det imidlertid ikke tillatt å bestille medisiner på nett som sendes fra utlandet.

Fra 1. januar 2016 ble det åpnet for å drive netthandel også med reseptpliktige legemidler. Selv om forskriften åpnet for nettapotek 1. januar 2016, ble ikke den tekniske løsningen klar før noe senere. Fra 19. oktober 2016 har flere apotek tilbudt salg av reseptpliktige legemidler gjennom netthandel.

Svært mange av de som i dag selger legemidler på internasjonale nettapotek er useriøse aktører. Legemiddelverket advarer om at disse legemidlene kan være forfalskede legemidler eller ikke-godkjente kopier. Det kan være preparater uten virksomt stoff og dermed uten virkning, eller de kan inneholde forurensninger eller virkestoff som det ikke er opplyst om. Verdens Helseorganisasjon har anslått at omtrent ti prosent av alle legemidler som omsettes er falske, og at omtrent halvparten av alle legemidler som selges på nettet er forfalskede legemidler. 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring