Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9. Legemiddel­markedet – tall fordelt på apotektype og ordre/resept


Apotekene kan enten selge legemidler over kasse eller via ordre til sykehus, sykehjem med mer. Legemidler på resept kan selges både i kasse og ordre.

Som tabell 9.1.1 viser er 73 prosent av all omsetning og 85 prosent av forbruket salg som foregår via kasse på apoteket. Det er imidlertid store forskjeller mellom primærapotek og sykehusapotek, noe som blant annet vises ved at sykehusapotek har 64 prosent av omsetning og 45 prosent av forbruket knyttet opp mot ordre. 

 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring