Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9.1 Legemidler på resept i sykehusapotek og primærapotek


Totalsalget av legemidler etter resept (sykehusapotek og primærapotek) var på 18,7 mrd. kroner i 2016. Dette var en økning på 9,0 prosent fra 2015. Antall DDD økte med 3,4 prosent. I tabell 9.1.2 og 9.1.3 vises fordeling av salget mellom primærapotek og sykehusapotek, i tillegg fordelingen mellom reseptpliktige og reseptfrie legemidler.

Salget av legemidler fordelt på de to typene apotek viser at for primærapotekene har omsetningen og forbruket økt med henholdsvis 9,9 og 3,5 prosent fra 2015 til 2016. For sykehusapotekene har omsetningen på resept økt med 3,6 prosent, mens forbruket har økt med 1,5 prosent.

Fordeling på de ulike ATC-gruppene for reseptpliktige legemidler er vist i tabell 9.1.4.


Omsetningen etter resept i kroner fra sykehusapotek utgjør 14,2 prosent av totalsalget etter resept, mens forbruket målt i DDD utgjør kun 2,9 prosent av det totale forbruket. En av årsakene til dette er at sykehusapotek har stor omsetning av kostbare legemidler. 

Mest solgte reseptpliktige legemidler etter resept fra primærapotek
Tabell 9.1.5 viser de ti mest omsatte reseptpliktige legemidlene solgt etter resept fra primærapotek. TNF-α-hemmerne etanercept og adalimumab er store i omsetning også fra primærapotekene, men de har konkurranse fra inhalasjonslegemidler til bruk ved astma og kronisk obstruktiv lungelidelse, salmeterol og formoterol i kombinasjon (Seretide og Symbicort). Omsetningen og forbruket til de ti virkestoffene med størst omsetning etter resept fra primærapotekene utgjør 14,2 prosent av totalomsetningen av reseptpliktige legemidler på resept fra primærapotek og 3,2 prosent av forbruket.

Mest solgte reseptpliktige legemidler etter resept fra sykehusapotek
Tabell 9.1.6 viser de mest solgte legemidlene etter kronebeløp på resept fra sykehusapotek i 2016. Omsetningen og forbruket til de ti virkestoffene med størst omsetning etter resept fra sykehusapotekene utgjør 30,2 prosent av totalomsetningen av reseptpliktige legemidler på resept fra sykehusapotek og 1,2 prosent av forbruket.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring