Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9.3 Legemidler solgt i kasse i sykehusapotek og primærapotek


I tillegg til salg på resept (som kan være solgt både i kasse og ordre) og ordre, kan legemidler selges direkte over disk i apoteket. Nedenfor er det gitt en kort omtale over hvor stort omfang dette salget har.

Totalsalget av legemidler i kasse (sykehusapotek og primærapotek) var på i overkant av 2,1 mrd. kroner i 2016. Dette var en økning på 5,1 prosent fra 2015. Antall DDD ble i samme periode redusert med 2,2 prosent. I tabell 9.3.1 og 9.3.2 vises fordeling av salget mellom primærapotek og sykehusapotek, i tillegg fordelingen mellom reseptpliktige og reseptfrie legemidler.

Salget av legemidler fordelt på de to typene apotek viser at for primærapotekene har omsetningen økt med 5,1 prosent, mens forbruket (i DDD) er redusert med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. For sykehusapotekene har omsetningen økt med 4,1 prosent, mens forbruket er redusert med 1,5 prosent.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring