Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9.4 Omsetning av legemidler gitt ­godkjenningsfritak


Legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, kan likevel brukes i behandlingen av pasienter dersom lege søker og får innvilget godkjenningsfritak. Dokumentasjon over effektivitet og sikkerhet er da ikke vurdert av norske helsemyndigheter. Denne type legemidler brukes både i sykehusbehandling, og til den enkelte pasient utenfor institusjoner. Det ble omsatt legemidler importert etter godkjenningsfritaksordningen for 572,8 mill. kroner i 2016. 390,7 mill. kroner var til reseptkunder (68,2 prosent), mens 182,1 mill. kroner var til sykehus/sykehjem (ordre).

Salgstallene som er gitt i tabell 9.1.3 og 9.1.4 er inkludert i tallene som fremkommer tidligere i kapitlet.

Det vil ofte være store variasjoner i hvilke grupper som er størst på dette området, da dette varierer med hvilke legemidler som får norsk markedsføringstillatelse, og når de får den.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring