Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.1 Apotekkunder og reseptekspedisjoner


I 2017 var det totalt 52,3 mill. kundebesøk i norske apotek, hvorav 50,6 mill. i primærapotek. Tilsvarende var antall kundebesøk i 2016 hhv. 51,3 mill. totalt i alle apotek og 49,7 mill. i primærapotek. Med kundebesøk menes her summen av alle ekspedisjoner i kassen i apotek, det vil si at en kassalapp er lik et kundebesøk. Et kundebesøk kan gjelde utlevering av legemidler eller andre varer etter en eller flere resepter, eller kjøp av reseptfrie legemidler/handelsvarer.

3.1.1 Kunder med resept
Til sammen ble det i 2017 behandlet 56,1 mill. resepter på norske apotek, en økning på 3,7 prosent i forhold til 2016. Hvit- og blåresepter utgjør 96,9 prosent av det samlede antall resepter. I 90,4 prosent av alle reseptene rekvireres det et reseptpliktig legemiddel, 2,9 prosent av alle reseptene er rekvirering av reseptfrie legemidler og 6,7 prosent er rekvirering av handelsvarer. Tabell 3.1.1 viser antall resepter fordelt etter resepttyper. For en nærmere omtale av finansieringsordningen, se kapittel 7.

I e-resepter regnes hver varelinje som en resept. På grunn av innføringen av e-resept har man i dette kapitlet derfor sett på utviklingen i antall reseptekspedisjoner ved å bruke reseptdefinisjonen brukt i e-resept (og FarmaPro5). I 2017 var 87,7 prosent av alle pakninger solgt på resepter en e-resept, mens det tilsvarende tallet i 2016 var 83,9 prosent. Alle apotek, både primærapotek og sykehusapotek, har kunnet ekspedere e-resepter siden 5. februar 2013.

Det er primærleger som står for mesteparten av rekvireringen. Det er primærapotekene som står for mesteparten av reseptekspedisjonen, med en reseptandel på 96,8 prosent. 

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring