Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.1 Innledning


Apoteksektoren er sterkt regulert. Samtidig er det mange særreguleringer på økonomiområdet på grunn av mye tredjepartsfinansiering. I dette kapitlet gis det en kort oppsummering av hvilke rammevilkår apotekene står overfor. Rammevilkårene og betydningen disse får er nærmere omtalt i ulike deler av Apotek og legemidler. Det henvises til hvor man kan lese mer om hvert enkelt tema. I dette kapitlet ses det på hvilke endringer som er gjort i apotekenes juridiske og økonomiske rammevilkår.

Regjeringen la frem en stortingsmelding om legemiddelpolitikken1 til Stortinget 22. mai 2015. Stortinget behandlet meldingen 4. februar 2016. Her settes følgende legemiddelpolitiske mål:

  • Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Legge til rette for forskning og innovasjon

Fotnote:
1 Meld. St. 28 (2014-15) Legemiddelmeldingen Riktig bruk – bedre helse

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring