Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
7. Finansiering av legemidler


Legemidler finansieres av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, av andre helseinstitusjoner, og pasientene gjennom egenbetaling for blåresepter, hvite resepter og reseptfrie legemidler.

De siste årene har helseforetakene tatt en stadig større del av det offentliges kostnader til legemidler i Norge. I 2010 refunderte staten legemiddelkostnader gjennom blåresept­ordningen for 8,0 mrd. kroner. Samme år brukte helseforetakene legemidler for 4,2 mrd. kroner i sykehus og gjennom h-reseptordningen. Tilsvarende tall for 2017 var henholdsvis 10,8 mrd. kroner og 9,0 mrd. Mens blåreseptmarkedet i perioden 2010 til 2017 har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på litt over 5 prosent har helseforetakenes utgifter til legemidler økt med over 11 prosent.

Figuren nedenfor illustrerer utviklingen i andel av legemiddelomsetningen som finansiert over blåreseptordningen og av helseforetakene. Legemidler som finansieres av helseforetakene er fordelt på legemidler som brukes i sykehus og institusjoner, og legemidler som rekvireres på h-resept.

 

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring