Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
7.3 Pasientenes egenbetaling for reseptpliktige legemidler


7.3.1 Legemidler på hvit resept
Legemidler som ikke dekkes av folketrygden, helseforetakene eller kommunene (bl.a. legemidler brukt på sykehjem) forskrives på hvit resept og betales som hovedregel av den enkelte pasient. Dette gjelder ofte kortvarig behandling, for eksempel smertestillende legemidler, sovemidler og antibiotika, eller legemidler som av andre grunne ikke refunderes over blåreseptordningen. I tabellen nedenfor er de ti mest omsatte virkestoffene på hvit resept.

7.3.2 Egenandeler under blåreseptordningen
For legemidler på blå resept betaler pasientene egenandel etter blåreseptforskriften § 8. Egenandelene inngår i egenandelstak 1. Satsene fremgår av tabellen nedenfor.

I tillegg til disse egenandelene må pasienter som reserverer seg mot bytte til billigere merke innen samme byttegruppe (på Legemiddelverkets bytteliste), selv betale prisdifferansen mellom valgt merke og billigste merke. Beløpet regnes ikke som godkjent egenandel og kan følgelig ikke føres opp på egenandelskortet. Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.1.2.

Dersom legen forbyr apoteket å bytte til et generisk legemiddel gjennom reservasjon på resepten, beregnes pasientens egenandel av prisen på det legemidlet som er forskrevet og påføres egenandelskortet uavkortet.

Samlet egenbetaling for reseptpliktige legemidler innenfor blåreseptordningen utgjorde i overkant av 1,2 mrd. kroner i 2017, dvs. 10,5 prosent av samlet blåreseptomsetning for disse legemidlene.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring