Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
9. Fylkesvise forskjeller på omsetning og forbruk av legemidler


Tabellene i dette kapitlet viser oversikt over omsetning og forbruk av legemidler fordelt på fylker. Tallene for kroner per innbyggere og DDD per innbyggere viser variasjonene i legemiddelbruk mellom fylkene. Variasjonene kan ha sammenheng med terapitradisjoner, legetetthet, apotek- og sykehusdekning, samt alderssammensetningen i fylket. Tallene er basert på apotekets fylkestilhørighet, ikke på hvilket fylke kunden bor i. Sammenlikner vi tallene i tabell 9.1 og 9.2 med tall basert på pasientenes bostedsfylke (Reseptregisteret), vil det særlig være forskjeller i omsetningstallene for Oslo. Dette skyldes legemiddelbruk i forbindelse med behandling på sykehus i Oslo for pasienter bosatt utenfor Oslo.

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring