Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
1.3 Apotekdekning


Siden 2001, da apoteksektoren ble deregulert med den nye apoteklovgivningen, er det ved utgangen av 2018 etablert 537 nye apotek (netto). Flere av disse er etablert i områder med lav apotekdekning.

Per 31. desember 2018 var det 934 apotek, fordelt på 264 kommuner (pluss Svalbard). Selv om det er apotek i bare 264 av 422 kommuner, bor over 94 prosent av befolkningen i en kommune med apotek. I 2008 ble det etablert et apotek i Longyearbyen på Svalbard. Dette apoteket er med i apotekoversiktene som presenteres i denne publikasjonen, som et apotek underlagt Troms fylke.

Det ble netto åpnet 35 nye apotek i 2018.

Figuren under viser økningen i antall apotek (grønn linje) og bedret apotekdekning ved at det har blitt færre innbyggere per apotek (rød linje) fra 1996 til 2018.

Tabell 1.1.3 viser antall apotek per 1. januar 2019 fordelt på eierskap og figur 1.1.4 viser utvikling i perioden 2001 til 2019.

Det var per 1. januar 2019 30 offentlige eide apotek (sykehusapotek) i Norge. Sykehusapotekene er organisert som helseforetak, eid av de regionale helseforetakene med følgende fordeling:

  • Sjukehusapoteka Vest HF (4 apotek)
  • Sykehusapotek Nord HF (3 apotek)
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (6 apotek)
  • Sykehusapotekene HF (17 apotek), eid av Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg er to sykehusapotek eid av ideelle stiftelser som har avtale med et regionalt helseforetak:

  • Stiftelsen Det norske Diakonhjem (1 apotek)
  • Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (1 apotek)

Antall apotek etter kjedetilknytning
Kjedetilknytningen følger enten av eierskap, eller av avtale mellom apotekeieren og kjeden. Det er tre store apotekkjeder som er integrert med hver sin grossist; Apotek 1 (Apotek 1 gruppen AS), Vitusapotek (Norsk Medisinaldepot AS) og Boots apotek (Alliance Healthcare Norge AS). I tillegg har Norsk Medisinaldepot etablert kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående, privateide apotek.

25 apotek er ikke tilknyttet noen av de vertikalt integrerte kjedene, eller Ditt Apotek, på annen måte enn gjennom en leveringsavtale med en grossist.

Geografisk fordeling
Oslo er den kommunen som har desidert flest apotek. Deretter følger Bergen, Trondheim, Bærum og Kristiansand. Hvis man ser på de 15 mest folkerike kommunene i Norge, er det Skedsmo som har færrest innbyggere per apotek, deretter følger Drammen, Kristiansand og Sarpsborg, jf. tabell 1.1.6.

Siden apoteksektoren ble deregulert med den nye apoteklovgivningen har apotekdekningen økt i hele landet. Økningen har vært størst i Akershus, Vest-Agder og Troms. I forhold til folketallet er det i dag flest apotek i Oppland og Hedmark. Se tabell 1.1.7.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring