Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
2.3 Apokus


APOKUS - apotekenes kompetanse- og utviklingssenter
Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Senteret utvikler e-læringskurs for helsepersonell i apotek i samarbeid med ledende fagpersoner, og gjennomfører praksisnære prosjekter og kliniske studier på oppdrag fra Apotekforeningen.

Kurskatalogen «Apokus:365 God som legemiddelrådgiver» består av over 70 e-læringskurs innenfor ulike tema. Årlig utvikles 16 nye kurs, og eksisterende kurs revideres jevnlig. Kursenes målgruppe er apotekteknikere og farmasøyter som skal oppdatere og videreutvikle sin kompetanse innen apotekpraksis, legemidler og rådgivning.

Senteret har åtte ansatte med erfaring fra apotek og spisskompetanse innen forskning, grafisk design, pedagogikk og prosjektledelse.

For mer informasjon apokus.no

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring