Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.1 Kundebesøk


I 2018 var det totalt 53,1 mill. kundebesøk i norske apotek, hvorav 51,4 mill. i primærapotek. Tilsvarende var antall kundebesøk i 2017 hhv. 52,3 mill. totalt i alle apotek og 50,6 mill. i primærapotek. Med kundebesøk menes her summen av alle ekspedisjoner i kassen i apotek, det vil si at en kassalapp er lik et kundebesøk. Et kundebesøk kan gjelde utlevering av legemidler eller andre varer etter en eller flere resepter, eller kjøp av reseptfrie legemidler/handelsvarer.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring