Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
3.2 Kunder med resept


Til sammen ble det i 2018 behandlet 57,6 mill. resepter på norske apotek, en økning på 2,4 prosent i forhold til 2017. Hvit- og blåresepter utgjør 96,6 prosent av det samlede antall resepter. I 90,2 prosent av alle reseptene rekvireres det et reseptpliktig legemiddel, 2,8 prosent av alle reseptene er rekvirering av reseptfrie legemidler og 7,0 prosent er rekvirering av handelsvarer (medisinsk forbruksmateriell og ernæringsmidler).

I e-resepter regnes hver varelinje som en resept. En varelinje kan bestå av flere like pakninger, men ikke av forskjellige pakninger. På grunn av innføringen av e-resept har man i dette kapitlet derfor sett på utviklingen i antall reseptekspedisjoner ved å bruke reseptdefinisjonen brukt i e-resept (og FarmaPro5).

I 2018 var 89,0 prosent av alle pakninger solgt på resepter en e-resept, mens det tilsvarende tallet i 2017 var 87,7 prosent. Alle apotek, både primærapotek og sykehusapotek, har kunnet ekspedere e-resepter siden 5. februar 2013.

Det er primærleger som står for mesteparten av rekvireringen. Det er primærapotekene som står for mesteparten av reseptekspedisjonen, med en reseptandel på 96,9 prosent. For nærmere omtale av finansieringsordningene, se kapittel 7.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring