Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
4.1 Innledning


Apoteksektoren er sterkt regulert. I dette kapitlet gis det en kort oppsummering av hvilke rammevilkår apotekene står overfor, og hvilke endringer som er gjort i apotekenes juridiske og økonomiske rammevilkår. Rammevilkårene og betydningen disse får er nærmere omtalt i ulike deler av Apotek og legemidler. Det henvises til hvor man kan lese mer om hvert enkelt tema.

Regjeringen la frem en stortingsmelding om legemiddelpolitikken1 til Stortinget 22. mai 2015. Stortinget behandlet meldingen 4. februar 2016. Her settes følgende legemiddelpolitiske mål:

  • Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Legge til rette for forskning og innovasjon

Fotnote:
1 Meld. St. 28 (2014-15) Legemiddelmeldingen Riktig bruk – bedre helse

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring