Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
5.3 Offentlige avgifter


Legemiddeldetaljistavgiften
Legemiddeldetaljistavgiften (tidligere legemiddelomsetningsavgiften) er en flat avgift innkrevd på grossistnivå¹, men betalt av apotekene. Sektoravgiften skal dekke tilskudd til apotek og de regionale legemiddelinformasjonsenhetene (RELIS), fraktrefusjon av legemidler samt myndighetenes forvaltning av apotek.

Avgiften innkreves av grossistene på vegne av staten, ved at avgiftsbeløpet tillegges på fakturaen til apoteket. I 2019 er avgiften på 0,3 prosent av innkjøpsprisen (ekskl. mva.). Apotekene har ikke anledning til å kreve avgiften dekket av kunden, og må således dekke avgiftsbeløpet av apotekavansen.

Merverdiavgift
Alt salg av legemidler, både reseptpliktig og reseptfritt, er pålagt full merverdiavgift på 25 prosent. For næringsmidler er det 15 prosent merverdiavgift. Næringsmidler omfatter praktisk talt alle varer som kan tygges, suges eller svelges av mennesker, med unntak av legemidler. Næring som inntas via sonde direkte til magesekk eller tarm, anses ikke som legemiddel, men som næringsmiddel. Andre varer som selges i apotek med 15 prosent merverdiavgift er helsekostpreparater, vitamin- og mineralpreparater som ikke er godkjent som legemidler, tran, vingjær, krydder, konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer til mat, som skal spises, brukes til te osv., tyggegummi og drops/pastiller/halstabletter.

Fotnote:​​
¹Legemiddeldetaljistavgiften er hjemlet i legemiddelloven § 18 første ledd, jf. grossistforskriften kapittel VI.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring