Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
5.4 Prisfastsettelse i de andre nordiske landene


Legemiddelmyndighetene i de nordiske landene fastsetter apotekenes maksimale avanser på reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse. De regulerte apotekavansene er for alle landene i hovedsak basert på et prosentpåslag på innkjøpspris og et fast kronetillegg.

Det er lite meningsfylt å sammenlikne apotekavansen i de nordiske land fordi apotek er organisert og regulert ulikt i landene og kostnadsnivået er forskjellig. I tillegg er det store forskjeller med hensyn til avgifter og tilskudd. Finske apotek betaler betydelig høyere avgifter, som er forutsatt dekket av avansen. I Danmark gjennomføres det forhandlinger og inngås avtale om apotekenes rammevilkår mellom myndighetene og apotekbransjen. I avtalen er det angitt både forventninger og forpliktelser knyttet til de fremforhandlede rammevilkårene gjennom avansen. Danske apotek betaler også betydelige avgifter til myndighetene, men får samtidig store tilskudd tilbake i form av tilskudd til apotek, apotekfilialer og apotekutsalg med relativt lav omsetning, tilskudd til vaktapotek og finansiering av pensjonsordning. I Norge vurderes og fastsettes apotekavansen ensidig av staten. 

Reguleringen av hele apoteksektoren og apotekavansen spesielt har store likhetstrekk i Norge og Sverige.

Avanseregler i Norge

For farmasøytiske spesialpreparater levert etter spesielt godkjenningsfritak, er prosentpåslaget 25 prosent av faktisk innkjøpspris og kronetillegget 35 kroner per pakning med eventuelt tillegg for A-B-preparater.

Avansepåslaget skal også dekke legemiddeldetaljistavgiften, jf. kap 5.3. Avgiften er fra 2018 på 0,3 prosent av AIP. En mindre andel av avgiftsinntektene føres tilbake til apotekene i form av driftsstøtte.

Avanseregler i Sverige

For generiske og byttbare legemidler mottar apoteket 11,50 kroner ekstra, slik at avansetabellen for disse blir som i tabell 5.4.3.

Svenske apotek betaler ikke legemiddel- eller apotekavgift. I Sverige er det heller ikke moms på legemidler.

Med unntak for legemidler som gir ekstra kronetillegg i Norge (A/B-preparater) samt særlig kostbare legemidler med kjølevaretillegg, gir svenske avanseregler høyere avanse til apotek enn norske avanseregler.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring