Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
6.3 Økonomi i sykehusapotek


Sykehusapotekene hadde i 2018 en omsetning på over 8 mrd. kroner. Dette er en økning på 5,2 prosent i forhold til 2017. Omsetningen av alle legemidler i sykehusapotek hadde en økning på 3,5 prosent, mens andre varer økte med 20 prosent. Omsetningsøkningen for andre varer skyldes at det i 2018 er etablert nasjonale varenumre for magistrelle tilberedninger, og at disse er klassifisert som "andre varer". Som vist i figur 6.3.2 er 86,8 prosent av samlet omsetning salg av reseptpliktige legemidler, mens omsetningen av reseptfrie legemidler de siste årene er mindre enn to prosent.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring