Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
7. Finansiering av legemidler


Legemidler finansieres av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, av andre helseinstitusjoner, og pasientene gjennom egenbetaling for blåresepter, hvite resepter og reseptfrie legemidler.

De siste årene har helseforetakene tatt en stadig større del av det offentliges kostnader til legemidler i Norge. I 2010 refunderte staten legemiddelkostnader gjennom blåresept­ordningen for 8,0 mrd. kroner. Samme år ble det brukt legemidler for 4,2 mrd. kroner i sykehus og institusjoner, og gjennom h-reseptordningen. Tilsvarende tall for 2018 var henholdsvis 10,4 mrd. kroner og 10,0 mrd. Mens blåreseptmarkedet i perioden 2010 til 2018 har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på litt over 3 prosent har sykehus og institusjoners utgifter til legemidler økt med over 11 prosent.

Figuren nedenfor illustrerer utviklingen i andel av legemiddelomsetningen som er finansiert over blåreseptordningen og av helseforetakene. Legemidler som finansieres av helseforetakene er fordelt på legemidler som brukes i sykehus og institusjoner, og legemidler som rekvireres på h-resept. I figuren nedenfor er også noe salg til andre institusjoner enn helseforetak inkludert i den gule grafen.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring