Gå til innholdet
Utdanning og studier

Mange muligheter i apotek

Vil du jobbe i apotek? Da kan du studere farmasi på universitetet eller høgskole, eller ta utdanning i apotekteknikk på en videregående skole som tilbyr dette. (Illustrasjonsfoto Dreamstime)

Vis Skjul bildetekst

Det finnes to typer farmasøyter, avhengig av lengden på utdanningen: Provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt. Apotekteknikerutdanningen er et treårig løp på videregående skole. 

Provisorfarmasøyten har en mastergrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskaper om legemidler, og kompetanse til å jobbe som farmasøyt på apotek. I studiet brukes realfagene matte, kjemi og biologi aktivt til å lære om utvikling, produksjon, virkning og bruk av legemidler. Som masterstudent i farmasi skal du levere en masteroppgave, og ha til sammen seks måneders praksis i apotek.

En provisorfarmasøyt kan blant annet bli apoteker, som vil si å være daglig leder for et apotek.

I Norge får du en mastergrad i farmasi ved fire studiesteder. Oppbygningen av studiet er noe forskjellig fra de ulike studiestedene, men graden og tittelen du får er den samme uavhengig av hvor du studerer.

Reseptarfarmasøyten har en bachelorgrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes til å forebygge og behandle sykdom. Studiet legger stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter innenfor veiledning og legemiddelinformasjon.

Som bachelorstudent i farmasi skal du ha til sammen fire måneders praksis i apotek. Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø eller Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I Norge er det tre studiesteder som tilbyr denne utdanningen. 

Apotekteknikeren har en fagutdanning som apotektekniker fra videregående skole. Skoleløpet er helse- og sosialfag første år, helseservicefag andre år og apotekteknikk tredje år. Det er 15 videregående skoler i Norge som har apotekteknikerlinje. Også Folkeuniversitetet og OPK-instituttet tilbyr apotekteknikerutdanning. 

Farmasiforbundet har sammen med blant annet Apotekforeningen utarbeidet en egen praksisveileder for apotekteknikerutdanningen. FARMASIUTDANNING
Er du nysgjerrig på medisin, helse og hvordan legemidler virker? Liker du realfag? Eller er du kanskje bare glad i å jobbe med mennesker? Her får du vite mer om farmasi.

SNAKK OM STUDIER
Som farmasistudent får du 1000 kroner i honorar hvis du reklamerer for studiene dine til elever i videregående skole! 

PRAKSISPOOL
Apotekforeningen har etter henvendelse fra Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi påtatt seg å koordinere en pool av praksisapotek for farmasøyter.

APOTEKTEKNIKER-UTDANNING
En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk. 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring