Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles bransjeløsning

Hva er Eik?

Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage en felles bransjeløsning som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

De viktigste komponentene i det nye apoteksystemet er:  

  • Resepthåndtering
  • Refusjon og oppgjør
  • Dokumentasjon og journalføring
  • Rapportering og statistikk


Apotekene skal hente de elektroniske reseptene fra Reseptformidleren via Eik, og all informasjon om reseptekspedisjonen lagres i Eik. Apotekene kommer også til å foreta oppgjør med blant annet Helfo og de regionale helseforetakene gjennom Eik.

Den nye IT-løsningen skal stå for kommunikasjonen mellom apoteket og alle offentlige systemer, som spørringer til NAV, Helsepersonellregisteret, Personregisteret osv. Eik sørger også for kontakten med FMD-databasen (falske legemidler), og tar imot informasjonen fra Vareregisteret. I tillegg innføres helt ny funksjonalitet, blant annet systemstøtte for journalføring og farmasøytiske tjenester.


Her forteller Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen, om hva Eik er. Opptaket er en del av en webinarserie til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

 

Organisering

Det er Difa as, på vegne av Apotekforeningen, som er eier av Eik. Difa har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold. Utviklingen av Eik skjer i tett samarbeid med apotekeierne, som er sterkt involvert i Eik-prosjektet. Capgemini er underleverandør og har ansvar for å utvikle Eik. 

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse