Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles bransjeløsning

Hva er Eik?

Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage en felles bransjeløsning som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

Eik skal sammen med apotekenes egne IT-løsninger, erstatte dagens apotekløsning FarmaPro. 

De viktigste komponentene i det nye apoteksystemet er:  

  • Resepthåndtering
  • Refusjon og oppgjør
  • Dokumentasjon og journalføring
  • Rapportering og statistikk


Apotekene skal hente de elektroniske reseptene fra Reseptformidleren via Eik, og all informasjon om reseptekspedisjonen lagres i Eik. Apotekene kommer også til å foreta oppgjør med blant annet Helfo og de regionale helseforetakene gjennom Eik.

Den nye IT-løsningen skal stå for kommunikasjonen mellom apoteket og alle offentlige systemer, som spørringer til NAV, Helsepersonellregisteret, Personregisteret osv. Eik sørger også for kontakten med FMD-databasen (falske legemidler), og tar imot informasjonen fra Vareregisteret. I tillegg innføres helt ny funksjonalitet, blant annet systemstøtte for journalføring og farmasøytiske tjenester.

Eik er et spesialisert fagsystem for apotek, som ikke er «synlig» for brukerne, men som tilrettelegger for gode og effektive arbeidsprosesser og digital samhandling mellom apotekene.

Alle apotek og apotekkjeder skal tilrettelegge for egen brukeropplevelse gjennom eget brukergrensesnitt. Apotekenes egne systemer skal bruke og lagre informasjon i den felles bransjeløsningen.

Her forteller Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen, om hva Eik er. Opptaket er en del av en webinarserie til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

 

Organisering

Det er Difa as, på vegne av Apotekforeningen, som er eier av Eik. Difa har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold. Utviklingen av Eik skjer i tett samarbeid med apotekeierne, som er sterkt involvert i Eik-prosjektet. Capgemini er underleverandør og har ansvar for å utvikle Eik. 

Apotekforeningen © 1999-2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse