Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles bransjeløsning

Hvorfor utvikles Eik?

Eik skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro, en løsning som er basert på gårsdagens it-teknologi og som må skiftes ut.

Det er behov for nye løsninger i apotek for å:

  • øke pasientsikkerheten ved å bidra til at pasientene bruker legemidlene riktig
  • tilrettelegge for standardisering av prosesser i og mellom apotekene
  • tilrettelegge for effektiv samhandling mellom apotek, og mellom apotek og øvrige aktører i helsetjenesten
  • tilrettelegge for digital innovasjon og spesialisering hos de ulike apotekaktørene

 

Apotekforeningens medlemmer, de tre apotekkjedene, sykehusapotekene og de frittstående apotekene, har også blitt enige om i fellesskap å utvikle en løsning for felles journal i apotek.

De sentrale komponentene i den nye felles løsningen er:

  • Resepthåndtering
  • Refusjon og oppgjør
  • Dokumentasjon og journalføring
  • Rapportering og statistikk

Apotekene skal selv ta hånd om salgssystemene, selve reseptekspederingen og ERP-systemene, og skal også utvikle brukergrensesnittene som brukes i apotekene. Eik skal integreres i de nye apotekløsningene som alle de store apotekaktørene nå utvikler hver for seg. 

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse