Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles bransjeløsning

Hvorfor utvikles Eik?

Eik skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro, en løsning som er basert på gårsdagens it-teknologi og som må skiftes ut.

Det er behov for nye løsninger i apotek for å:

  • øke pasientsikkerheten ved å bidra til at pasientene bruker legemidlene riktig
  • tilrettelegge for standardisering av prosesser i og mellom apotekene
  • tilrettelegge for effektiv samhandling mellom apotek, og mellom apotek og øvrige aktører i helsetjenesten
  • tilrettelegge for digital innovasjon og spesialisering hos de ulike apotekaktørene

Eik vil gjøre det mulig å utveksle pasientinformasjon knyttet til resept og journal på en sikker måte mellom de ulike apotekene. Dermed blir det mulig å gi bedre pasientveiledning, som igjen vil øke pasientsikkerheten.

Eik vil sørge for et felles grunnlag for håndtering av resepter og helsetjenester, og sikrer dermed standardisering og lik praksis i alle apotek.Eik skal bidra til bedre samhandling ved å legge til rette for digital dialog mellom apotek og annet helsepersonell. I tillegg gir Eik helt nye muligheter for videreutvikling og innovasjon, som ikke er mulig med dagens system.

Apotekforeningens medlemmer, de tre apotekkjedene, sykehusapotekene og de frittstående apotekene, har også blitt enige om i fellesskap å utvikle en løsning for felles journal i apotek.

De sentrale komponentene i den nye felles løsningen er:

  • Resepthåndtering
  • Refusjon og oppgjør
  • Dokumentasjon og journalføring
  • Rapportering og statistikk

Apotekene skal selv ta hånd om salgssystemene, selve reseptekspederingen og ERP-systemene, og skal også utvikle brukergrensesnittene som brukes i apotekene. Eik skal integreres i de nye apotekløsningene som alle de store apotekaktørene nå utvikler hver for seg. 

Apotekforeningen © 1999-2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse