Gå til innholdet

Inhalasjonsveiledning

Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 bruker inhalasjonsmedisinen sin feil. 

En evaluering av tjenesten Inhalasjonsveiledning i apotek viser at pasientene har svært godt utbytte av tjenesten og at apotekere og tjenestefarmasøyter synes det går bra å gjennomføre tjenesten i hverdagen. Les flere resultater fra studien, der man blant annet har målt inhalasjonsteknikk før og etter gjennomført tjeneste i apotek.

Bakgrunn for tjenesten
I statsbudsjettet for 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet 5 millioner kroner til en prøveordning med inhalasjonsveiledning til pasienter med astma/kols. På bakgrunn av dette har Apotekforeningen, i samarbeid med Apokus, utviklet innholdet i tjenesten Inhalasjonsveiledning. Dette er nå en fast, offentlig tjeneste i apotek. 

Til astma- og kolspasienter
Tjenesten kan tilbys alle astma- og kolspasienter, samt pårørende. Pasientene kan selv be om tjenesten. I tillegg kan både lege og apoteket foreslå tjenesten for pasienten. Tjenesten er nasjonal og tilbys kun i apotek.

Fakta om inhalasjonsveiledning

  • Offentlig finansiert tjeneste
  • Gratis for pasient
  • Tjeneste basert på bransjestandard utarbeidet av Apotekforeningen

Filmer med riktig teknikk

Se hvordan hvordan du bruker inhalatoren din riktig.

Se filmene her

Brosjyre:

For deg som bruker inhalasjonsmedisin ved astma og kols

Last ned (pdf)

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse