Gå til innholdet

HVA ER LEGEMIDDELMANGEL?

Bilde fra en fabrikk som lager legemidler


Legemiddelmangel er et globalt problem. Her er fem årsaker til at det kan oppstå legemiddelmangel i Norge.

1) PRODUKSJONSPROBLEMER: Den mest vanlige årsaken til legemiddelmangel er produksjonsproblemer. Legemiddelindustrien samler produksjonen av legemidler på færre steder. Med færre produksjonssteder, får svikt i produksjonen større konsekvenser enn tidligere.

2) STRENGERE KRAV TIL PRODUKSJON: Samtidig er det stadig strengere kvalitetskrav til produksjonen. Dette bidrar til at mangel på legemidler blir et økende problem.

3) MARKEDSENDRINGER: I tillegg kan feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel føre til legemiddelmangel. 

4) GLOBALT MARKED: Legemiddelmangel kan også oppstå på grunn av kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. 

5) LAV PRIORITET: Små legemiddelmarkeder kan bli nedprioritert av legemiddelselskaper.
 
Legemiddelverket har fått flere spørsmål angående sanksjonsmuligheter når det oppstår legemiddelmangel. De skriver på sin nettside at de i dag har ingen sanksjonsmuligheter overfor produsent, men regjeringen vurderer å innføre overtredelsesgebyr ved manglende varsling.

Kilder: Legemiddelverket og PGEU

Apotekforeningen © 1999-2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse