Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Få en god start med diabetesmedisinen din

I 2022 og 2023 ble det gjennomførte et pilotprosjekt med Medisinstart for pasienter med diabetes type 2. Pilotprosjektet er nå avsluttet. Fra 2024 gjennomføres en randomisert kontrollert studie i 20 apotek som skal se på effekter av Medisinstart.

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for pasienter som akkurat har startet med en ny medisin mot hjerte- eller karsykdom. Apotekforeningen arbeider nå at pasienter med diabetes type 2 også skal få slik oppfølging.

Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Ariansen i Apotekforeningen

Medisinstart på andre språk enn norsk

Har du diabetes type 2 og ønsker hjelp og råd om medisinen du bruker på ditt eget språk?

Les mer

Skal du starte med en ny medisin mot diabetes type 2?

Da håper vi du har lyst til å delta i en forskningsstudie i apoteket.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse