Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Få en god start med diabetesmedisinen din

I 2023 prøver i underkant av 200 apotek ut Medisinstart for pasienter som har diabetes type 2. Dersom du nylig har startet på en ny diabetesmedisin kan du få Medisinstart på apoteket. Medisinstart er to samtaler hvor du får oppfølging fra en farmasøyt. Samtalene er gratis!

Samtalene kan gjennomføres i et uforstyrret rom på apoteket eller på telefon. Dersom du ikke bor i nærheten av et av apotekene som tilbyr Medisinstart for diabetes type 2, kan du ringe og avtale Medisinstart med et av apotekene som tilbyr dette. Vi gjør oppmerksom på at apoteket vil gjøre tiltak for å ivareta personvernhensyn hvis du ringer.  

Her finner du en oversikt over hvilke apotek som tilbyr Medisinstart for diabetes type 2:

Brosjyre

Denne brosjyren om Medisinstart deles ut i de apotekene som tilbyr Medisinstart for pasienter med diabetes type 2.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse