Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Kan jeg få Medisinstart?

Medisinstart er for deg som nylig har startet med en av disse medisinene:

•  blodtrykkssenkende
•  blodfortynnende (gjelder ikke blodfortynnende medisin til injeksjon)
•  kolesterolsenkende

I 2022 tilbyr 265 apotek også Medisinstart for diabetes type 2. Les mer om det her

Du kan bestille tjenesten Medisinstart på apoteket inntil tre måneder etter at du har fått den nye medisinen din. Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer, og det er ingen aldersgrense. Er du pårørende eller verge kan du motta tjenesten på vegne av pasienten. 

Brosjyre

Denne brosjyren om Medisinstart deles ut på apotekene.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse